Cách hết chức vụ Chủ tịch UBND xã Phú Lâm do đánh dân gây thương tích

  Ngày 2/11 thông tin từ Thị ủy Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đã vào cuộc kiểm tra và xử lý cán bộ xã Phú Lâm có nhiều vi phạm. Sau khi xem xét, Hội đồng kỷ luật đã thống nhất khiển trách Bí thư đảng ủy xã Phú Lâm, cách hết chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch xã Phú Lâm.

  Cụ thể, kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng đối với Đảng ủy xã Phú Lâm và các cá nhân gồm các ông: Nguyễn Duy Bình, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm; Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm; Lê Văn Năm, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm trong việc thực hiện quy định về đạo đức, nếp sống văn minh.

  Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn nhận thấy: Từ năm 2020 đến 6/2022, Đảng ủy xã Phú Lâm và các ông Nguyễn Duy Bình, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm; Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm; Lê Văn Năm, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm đã thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trên đất nông nghiệp, vi phạm Luật Đất đai; không ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh, để vi phạm kéo dài, làm cho tình hình phức tạp, tạo dư luận không tốt trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

  Trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Đảng ủy xã Phú Lâm và các cá nhân.

  Công sở xã Phú Lâm

  Công sở xã Phú Lâm

  Ông Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm đã vi phạm quy định về đạo đức, nếp sống văn minh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cá nhân và tổ chức Đảng, gây dư luận xấu trong xã hội.

  Cụ thể, tháng 4/2019, với cương vị là Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, ông đã có hành vi cố ý gây thương tích cho ông Nguyễn Văn Hoan, thôn Thế Vinh, xã Tùng Lâm.

  Tháng 5/2022, với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, ông đã xô xát với bà Lê Thị Cảnh, thôn Thế Vinh, xã Tùng Lâm làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bà Cảnh.

  Để xảy ra 2 sự việc trên nhưng ông Anh không báo cáo với cấp ủy, tổ chức Đảng quản lý, đã vi phạm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

  Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, áp dụng Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách Đảng ủy xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025; Cảnh cáo ông Lê Văn Năm, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025; Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Khắc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Sơn quyết định Khiển trách ông Nguyễn Duy Bình, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Thanh Phương

  Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cach-het-chuc-vu-chu-tich-ubnd-xa-phu-lam-do-danh-dan-gay-thuong-tich-217869.html