Cách đề phòng và chữa bệnh loãng xương ở người già

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Những nhà phát minh đã tìm ra một chất protein có vai trò trong sự hình thành và sự hoạt động của các tế bào phá hủy xương. Họ đã thành công trong việc tạo ra một kháng thể chống lại chất protein này.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2007/10/76497.cand