Cách dạy con khác biệt của mẹ Tây và mẹ Việt

Người Việt nghĩ rằng trẻ con là những "sinh linh bé nhỏ" nên luôn làm hộ con nhiều việc, chính điều này ảnh hưởng đến thái độ của trẻ sau này.

Cách dạy con khác biệt của mẹ Tây và mẹ Việt - Ảnh 1

Cách dạy con khác biệt của mẹ Tây và mẹ Việt - Ảnh 2

Cách dạy con khác biệt của mẹ Tây và mẹ Việt - Ảnh 3

Cách dạy con khác biệt của mẹ Tây và mẹ Việt - Ảnh 4

Cách người Mỹ ứng xử khi con vòi vĩnh

Cách dạy con khác biệt của mẹ Tây và mẹ Việt - Ảnh 5

Cách người Nhật dạy con tự lập

Cách dạy con khác biệt của mẹ Tây và mẹ Việt - Ảnh 6

Cách dạy con khác biệt của mẹ Tây và mẹ Việt - Ảnh 7

Cách dạy con khác biệt của mẹ Tây và mẹ Việt - Ảnh 8

Cách dạy con khác biệt của mẹ Tây và mẹ Việt - Ảnh 9

Cách dạy con khác biệt của mẹ Tây và mẹ Việt - Ảnh 10

Cách dạy con khác biệt của mẹ Tây và mẹ Việt - Ảnh 11

Cách dạy con khác biệt của mẹ Tây và mẹ Việt - Ảnh 12

Cách dạy con khác biệt của mẹ Tây và mẹ Việt - Ảnh 13