Cách đánh ghen của Hoạn Thư thời hiện đại

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ghen tuông là một chuyện rất bình thường của tình yêu, nhưng nó cũng như gia vị ớt, cho vừa phải sẽ đậm đà, nhưng cho nhiều quá thì có khi phải vứt bỏ cả tình yêu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=39607