Cách đánh cầu lông với hàng xóm, không cần ra sân

Cách đánh cầu lông khá thú vị với hàng xóm mà không cần ra sân. Bạn có thể tận dụng phần ban công ở nhà làm sân đánh cầu lông giao lưu với nhà hàng xóm.

Video: Tuấn Phan