Cách chức hiệu trưởng trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Nam Định

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Minh Oanh vừa kí quyết định số 1240/UBND miễn nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Nam Định đối với ông Đỗ Ngọc Vượng, đồng thời kí quyết định 1239/UBND bổ nhiệm ông Nguyễn Công Hiệp hiện đang giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch làm Hiệu trưởng

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125599&sub=67&top=40