Cách chọn thịt và gia cầm ngon

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cần chọn con khỏe mạnh, mào đỏ tươi, chân thẳng, nhẵn và không đóng vẩy, ức đầy, hậu môn không ướt, ngon nhất là gà sắp đẻ (mái tơ). Gà ta thịt vàng ăn ngon hơn gà công nghiệp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=34&NewsId=130416