'Các xu hướng vận động của Văn học nghệ thuật Việt Nam'

Nhiều chuyên gia nhận đình, văn học nghệ thuật thời kỳ đổi mới và hội nhập đã đạt được những thành tựu quan trọng.

'Các xu hướng vận động của Văn học nghệ thuật Việt Nam' - Ảnh 1

Hình ảnh tại hội thảo

Sáng nay (5/12) tại Quảng Ninh, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc "Các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay - Thực trạng và định hướng phát triển".

Các đại biểu đã phân tích các hiện tượng, khuynh hướng vận động của thực tiễn văn học, nghệ thuật Việt Nam. Nhiều chuyên gia nhận đình, văn học nghệ thuật thời kỳ đổi mới và hội nhập tuy đã đạt được những thành tựu quan trọng nhưng vẫn chưa đi hết lộ trình của nó, mà đã và đang thu nhận thêm những nguồn năng lượng mới từ thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xu hướng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, thực tiễn lao động sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…để không ngừng vận động và phát triển tạo nên diện mạo mới cho văn học, nghệ thuật.

Ban Thời sự