Các vụ bạo lực nổ ra tại nhiều nước

    Gốc

    ND - Theo Reuters, trong hai ngày 15 và 16-1, đã xảy ra hàng loạt vụ bạo lực nghiêm trọng tại nhiều nước trên thế giới.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114028&sub=82&top=45