Các VĐV hài lòng với thời tiết tại Bắc Kinh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sau khi đóng quân ở làng Olympic được 3 ngày, các VĐV đã có những ấn tượng khá tốt về nơi này, nhất là những điều kiện họ có thể cảm nhận ngay lập tức như thời tiết, môi trường...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=81198