Các trường quân đội tuyển sinh bổ sung hàng loạt chỉ tiêu

Bộ Quốc phòng vừa thông báo chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đào tạo đại học Quân sự vào các trường Quân đội năm 2018.

Ảnh: Hoàng Triều

Theo đó, các trường thuộc khối quân đội tuyển bổ sung 51 chỉ tiêu. Trong đó, trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển bổ sung 14 chỉ tiêu, trường Sĩ quan Thông tin, Sĩ quan Chính trị cùng tuyển thêm 8 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu cho đợt xét tuyển bổ sung này của trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự là 7, trường Sĩ quan Lục quân 1 là 6.

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp và trường Sĩ quan Phòng hóa cùng tuyển thêm 3 chỉ tiêu, trong khi số chỉ tiêu bổ sung của Học viện Phòng không Không quân và Học viện Khoa học Quân sự lần lượt là 2 và 1.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đến hết ngày 18.9 (theo dấu bưu điện).

Chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung của các trường quân đội cụ thể như sau:

Bích Hà