Các trường phải nghỉ học dài ngày: Phối hợp với chính quyền bố trí địa điểm học

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Huyện Chương Mỹ hôm qua có số trường phải nghỉ học nhiều nhất - với 17 trường, hôm nay chỉ còn 2 trường; Thanh Trì từ 12 trường nay giảm xuống còn 4; Thanh Oai từ 12 trường giảm xuống còn 9 ; Từ Liêm từ 4 trường giảm xuống còn 3…

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=108505