Các trường khối tài chính, ngân hàng, công thương ở TPHCM công bố điểm chuẩn

Trường Đại học Tài chính – Marketing, Trường Đại học Ngân hàng, Trường Đại học Công thương ở Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn.

Chiều ngày 22/8, hàng loạt các trường đại học thuộc khối tài chính, ngân hàng, công thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Theo đó, tại Trường Đại học Tài chính – Marketing Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Marketing chương trình tiếng Anh toàn phần có điểm chuẩn cao nhất trường là 26 điểm.

Ngược lại, ngành Bất động sản chương trình tích hợp có điểm chuẩn thấp nhất, với 21,1 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển là tổng điểm của 3 môn thi/bài thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số (trừ ngành ngôn ngữ Anh), được làm tròn đến hai chữ số thập phân, không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

Riêng ngành ngôn ngữ Anh, điểm bài thi tiếng Anh được nhân hệ số 2, sau đó quy tổng điểm của 3 môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển về thang điểm 30, trước khi xét trúng tuyển bằng cách lấy tổng điểm của 3 môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển của thí sinh nhân với 3, rồi chia cho 4.

Mức điểm chuẩn chi tiết của các ngành đào tạo tại trường như sau:

Điểm chuẩn các ngành đào tạo tại Trường Đại học Tài chính - Marketing Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Điểm chuẩn các ngành đào tạo tại Trường Đại học Tài chính - Marketing Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường Đại học Tài chính - Marketing Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là ngành Kinh tế quốc tế với 25,24 điểm, giảm 0,59 điểm so với mùa tuyển sinh năm trước.

Hai ngành có điểm chuẩn trên 25 là ngành Luật Kinh tế và Quản trị, Kinh doanh với 25,07 và 25,05 điểm.

Bảng điểm chuẩn chi tiết các ngành đào tạo của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 như sau:

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Điểm chuẩn chi tiết của các ngành đào tạo tại Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tiến hành xét tuyển bổ sung cho 10 ngành đào tạo của trường như sau:

Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung của 10 ngành đào tạo tại Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: NTCC)

Việt Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/cac-truong-khoi-tai-chinh-ngan-hang-cong-thuong-o-tphcm-cong-bo-diem-chuan-post237528.gd