Các trường hợp bắt buộc phải đi đổi căn cước công dân từ 1/7/2024

Theo Điều 24 Luật Căn cước, các trường hợp phải đổi thẻ căn cước từ 1/7/2024 như: khi thay đổi các thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh và ngày tháng năm sinh; khi thay đổi nhận dạng hoặc xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính...

P.H/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cac-truong-hop-bat-buoc-phai-di-doi-can-cuoc-cong-dan-tu-172024-post1079120.vov