Các trường ĐH được tiếp tục giải ngân sang năm 2009

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong năm 2007 và năm 2008 cả 4 trường gồm ĐH Ngoại thương, ĐH Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân và ĐH Kinh tế TP.HCM đều tự chủ được phần lớn chi thường xuyên, phần ngân sách nhà nước cấp chủ yếu để hỗ trợ nội dung chi không thường xuyên, chi cho việc tăng cường vật chất.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=115492