Các trường ĐH –CĐ được tổ chức một kì thi “phụ”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định: Sẽ triển khai chủ trương tổ chức một kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia để lấy kết quả làm căn cứ xét tuyển vào ĐH, CĐ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=32583