Các trường đại học, cao đẳng phải cam kết chất lượng đào tạo trên website

Ngày 27-7-2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT quy định sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các trường đại học, cao đẳng sư phạm. Thông tư có hiệu lực từ ngày 11-9-2018.

Thông tư chỉ rõ, các trường đại học, cao đẳng sư phạm phải công khai trên trang thông tin điện tử của trường về cam kết chất lượng giáo dục thực tế; điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; thu chi tài chính; Thông tin liên quan đến điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian và địa điểm đăng ký dự thi, sơ tuyển, xét tuyển; Kết quả trúng tuyển, điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển…

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thiết lập nhóm thư điện tử dùng chung để trao đổi thông tin giữa Bộ với các cơ sở giáo dục đại học tại địa chỉ mail: Hieutruong. Daihoc@moet.gov.vn và Vanthu.Daihoc@ moet.gov.vn. Xem toàn văn Tại đây

Tổng sự cố công trình xây dựng được báo cáo hằng năm

Theo Thông tư 07/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 8-8-2018, các Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tại địa phương thu thập, tổng hợp chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng và gửi báo cáo định kỳ về Bộ Xây dựng.

Trong đó, phải gửi báo cáo hằng năm đối với: Tổng sự cố về công trình xây dựng; Tổng số công trình được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng; Tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng; Số lượng và dân số đô thị…

6 tháng/lần, Sở Xây dựng phải báo cáo về tổng số công trình khởi công mới trên địa bàn; Tổng số giấy phép xây dựng được cấp và số công trình vi phạm quy định trật tự xây dựng trên địa bàn…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25-9-2018. Xem toàn văn Tại đây

Ban Bạn đọc