Các trường đại học cần tăng nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học

ND - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sắp tới sẽ ban hành các tiêu chí giao kinh phí sự nghiệp  khoa học-công nghệ có căn cứ vào số lượng các giảng viên, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư và số lượng nghiên cứu sinh của các đơn vị cho các cơ sở đào tạo, nhằm tăng cường phân cấp quản lý cho các trường. Xây dựng cơ chế khuyến khích các nhà giáo, nhà khoa học đầu ngành tham gia chủ trì các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH), hướng dẫn sinh viên NCKH.