Các trường công an dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh

Tuyển sinh nhiều nhất khối công an thuộc về Học viện An ninh nhân dân với hơn 1200 chỉ tiêu.

Các trường công an đã thông báo chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến cụ thể như sau: