Các trường có vốn đầu tư nước ngoài nào được giao chỉ tiêu tuyển sinh?

Hà Nội có 13 cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài được giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025.

Ngày 18-4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025 cho các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Việc công khai chỉ tiêu tuyển sinh của các trường có vốn đầu tư nước ngoài giúp cha mẹ học sinh thêm căn cứ lựa chọn môi trường học tập. (Ảnh: Thống Nhất)

Theo đó, có 13 cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài được giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025. Trong đó cấp tiểu học có 6 trường; cấp trung học cơ sở có 4 trường và cấp trung học phổ thông có 3 trường.

Việc công khai chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài giúp cha mẹ học sinh có nguyện vọng gửi con theo học loại hình trường này tham khảo, có thêm căn cứ trong việc lựa chọn môi trường học tập cho con.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao, đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của từng trường như sau:

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cac-truong-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-nao-duoc-giao-chi-tieu-tuyen-sinh-663997.html