Các trường CĐ - ĐH bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trước đó, một số trường công bố điểm chuẩn NV1 và điểm xét tuyển NV2 khá thấp và tự tiện áp dụng mức điểm ưu tiên tối đa dành cho các vùng khó tuyển.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=88912