Các trường cao đẳng, trung cấp nghề dự kiến sẽ tuyển sinh quanh năm

Dự thảo Quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng nghề dự kiến các trường có thể tổ chức một hoặc nhiều đợt tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1-1 và kết thúc công tác tuyển sinh chậm nhất trước ngày 31-12 hằng năm.

Các trường cao đẳng, trung cấp nghề dự kiến sẽ tuyển sinh quanh năm - Ảnh 1

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa công bố dự thảo Quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng dự kiến áp dụng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là trường) có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo quy định.

Một trong những điểm đáng chú ý đầu tiên của dự thảo là dự kiến các trường có thể tổ chức một hoặc nhiều đợt tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1-1 và kết thúc công tác tuyển sinh chậm nhất trước ngày 31-12 hằng năm.

Thời gian tuyển sinh, số đợt tuyển sinh trong năm do hiệu trưởng các trường quyết định.Việc tổ chức tuyển sinh được thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh đã được xác định theo quy định.

Chỉ tiêu tuyển sinh của năm nào chỉ được áp dụng trong năm đó.Việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xây dựng phương án xét tuyển sẽ do Bộ LĐ-TB&XH thực hiện căn cứ kết quả thi của thí sinh dự thi lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

HT