Các trang thông tin thuộc hệ thống chính quyền ở Đà Nẵng liên tục bị tấn công

Phòng An ninh kinh tế (PA81) Công an TP.Đà Nẵng cho hay từ đầu năm đến nay đã có 9 trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc hệ thống chính quyền TP.Đà Nẵng bị tấn công.

Ngày 13.7, Phòng An ninh kinh tế (PA81) Công an TP.Đà Nẵng cho hay từ đầu năm đến nay đã có 9 trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc hệ thống chính quyền TP.Đà Nẵng bị tấn công.

Trong đó, vụ tấn công mới nhất là cuối tháng 6 vào trang web của một sở. Các trang thông tin điện tử này có đuôi chung là danang.gov.vn, chủ yếu bị tấn công thay đổi giao diện, nhiễm mã độc.

Theo thống kê tình trạng mất an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn TP.Đà Nẵng từ năm 2014 đến nay, có đến 49 trang thông tin điện tử bị tấn công mà nguyên nhân chung là nhận thức và năng lực kỹ thuật của nhân lực phụ trách chưa tương xứng.

Bên cạnh đó, có nhiều vụ đăng tải các tài liệu với nội dung xuyên tạc, hạ uy tín, gây mâu thuẫn nội bộ, kích động tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng... vừa bị ngăn chặn. PA81 Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo không chỉ trong hệ thống chính quyền mà các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp nên sử dụng các giải pháp bảo mật cho phép giám sát trên toàn hệ thống mạng, khắc phục các lỗ hổng và các cuộc tấn công.

Nguyễn Tú