Các trận đánh then chốt của lực lượng xe tăng-thiết giáp Việt Nam

Binh chủng tăng thiết giáp tỏ rõ là lực lượng đột kích mạnh và hiệu quả trong các trận đánh then chốt của quân đội nhân dân Việt Nam thời chống Mỹ.

Các trận đánh then chốt của lực lượng xe tăng-thiết giáp Việt Nam - Ảnh 1

Xe tăng hạng trung T-55 (trái) và T-54B của Quân đội Nhân dân. Ảnh chụp tại Bảo tàng Tăng Thiết giáp Việt Nam.

Các trận đánh then chốt của lực lượng xe tăng-thiết giáp Việt Nam - Ảnh 2

Bộ dụng cụ sửa chữa xe tăng (trái) mà quân ta thu được của địch và dùng để sửa chữa kịp thời nhiều xe tăng của ta.

Các trận đánh then chốt của lực lượng xe tăng-thiết giáp Việt Nam - Ảnh 3

Sa bàn một thao trường ở miền Bắc, nơi lực lượng tăng thiết giáp của ta luyện tập trước khi được đưa vào chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ .

Các trận đánh then chốt của lực lượng xe tăng-thiết giáp Việt Nam - Ảnh 4

Sơ đồ sử dụng tăng thiết giáp của ta trong chiến dịch Đường 9-Khe Sanh từ ngày 23/1 đến 7/2/1968.

Các trận đánh then chốt của lực lượng xe tăng-thiết giáp Việt Nam - Ảnh 5

Đèn pin dùng làm tín hiệu hướng dẫn xe tăng ta bí mật vào vị trí tập kết Làng Troài để chuẩn bị đánh cứ điểm Làng Vây vào tháng 2/1968.

Các trận đánh then chốt của lực lượng xe tăng-thiết giáp Việt Nam - Ảnh 6

Sơ đồ sử dụng tăng thiết giáp của ta trong chiến dịch Quảng Trị khốc liệt, từ 30/3 đến 28/6/1972.

Các trận đánh then chốt của lực lượng xe tăng-thiết giáp Việt Nam - Ảnh 7

Các trận đánh then chốt của lực lượng xe tăng-thiết giáp Việt Nam - Ảnh 8

Xe T-54B số hiệu 980 bắn sập cổng sư đoàn 23 của chế độ ngụy “ Việt Nam Cộng hòa ” trong trận giải phóng Buôn Mê Thuột ngày 11/3/1975.

Các trận đánh then chốt của lực lượng xe tăng-thiết giáp Việt Nam - Ảnh 9

Các trận đánh then chốt của lực lượng xe tăng-thiết giáp Việt Nam - Ảnh 10

Lực lượng xe tăng ta đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong trận Buôn Mê Thuột – trận đánh then chốt khiến hệ thống phòng thủ của ngụy ở Tây Nguyên sụp đổ nhanh chóng.

Các trận đánh then chốt của lực lượng xe tăng-thiết giáp Việt Nam - Ảnh 11

Vỏ đạn pháo 100mm của xe tăng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Các trận đánh then chốt của lực lượng xe tăng-thiết giáp Việt Nam - Ảnh 12

Sa bàn thành phố Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Sa bàn trưng bày tại Bảo tàng Tăng Thiết giáp.

Các trận đánh then chốt của lực lượng xe tăng-thiết giáp Việt Nam - Ảnh 13

Lực lượng tăng thiết giáp của quân đội cách mạng tham gia đánh chiếm Đài phát thanh Sài Gòn và Dinh Độc Lập.

Các trận đánh then chốt của lực lượng xe tăng-thiết giáp Việt Nam - Ảnh 14

Lực lượng tăng thiết giáp đã khẳng định được bản lĩnh chiến đấu và ngày nay tiếp tục là lực lượng trung thành tin cậy của Đảng , góp phần giữ vững ổn định chính trị./.