Các tỉnh phía Nam: 14,9 cán bộ y tế phục vụ 1 vạn dân

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    * Các đại học ĐBSCL sẽ thành lập khoa y dược Sáng nay, 22-1, tại hội nghị tăng cường chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế, GS Đặng Vạn Phước, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho biết, kết quả khảo sát về tình hình nhân viên y tế các tỉnh phía Nam (32 tỉnh từ Quảng Nam trở vào) cho thấy, chỉ có 14,9 cán bộ y tế phục vụ 1 vạn dân

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2008/1/141154