Các tỉnh miền Trung chủ động kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 7

Các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã hướng dẫn cho tổng số 36.366 tàu với gần 161.500 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 7 để chủ động phòng tránh.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 7, các địa phương ven biển khu vực miền Trung đang tích cực triển khai các công tác kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú.

Báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Miền Trung đóng tại thành phố Đà Nẵng, tính đến 6 giờ ngày hôm 17/10, các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã hướng dẫn cho tổng số 36.366 tàu với gần 161.500 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 7 để chủ động phòng tránh.

Trong đó, tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là 474 tàu, trên 6.700 lao động; hoạt động tại các khu vực khác là 4.537 tàu với trên 28.800 lao động./.