Các tỉnh miền Bắc trời rét

Ngày và đêm hôm qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh ở Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc trung Trung Bộ gây ra gió mạnh cấp 6 - 7, giật trên cấp 7 ở vịnh Bắc Bộ. Biển động mạnh.