Các thanh sát viên hạt nhân LHQ đến Syria

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) -Các thanh sát viên hạt nhân LHQ đã đến Syria điều tra cáo buộc nước này đang xây dựng một cơ cở hạt nhân.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/171763