Các thanh niên 'lóng ngóng' không nên đá bóng

Đá bóng mà lóng ngóng như thế này thì tốt nhất đừng tham gia, hại người thì cũng sẽ tự hại mình thôi.

Các thanh niên 'lóng ngóng' không nên đá bóng - Ảnh 1

Không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi "sấp mặt".

Các thanh niên 'lóng ngóng' không nên đá bóng - Ảnh 2

Đừng bao giờ dại dột nhận thử thách này nữa nhé.

Các thanh niên 'lóng ngóng' không nên đá bóng - Ảnh 3

Trên đời này không có gì là đơn giản đâu nhé.

Các thanh niên 'lóng ngóng' không nên đá bóng - Ảnh 4

Ô hay, đứng xem thôi cũng gặp họa nữa.

Các thanh niên 'lóng ngóng' không nên đá bóng - Ảnh 5

Cái tội lanh chanh muốn tranh giành với anh à.