Các tập đoàn chế tạo ôtô châu Âu đề nghị EC hỗ trợ vốn để phát triển

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Các tập đoàn chế tạo ôtô châu Âu sẽ đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) hỗ trợ vốn cho vay trị giá 40 tỷ euro cho các dự án phát triển các sản phẩm thân thiện môi trường.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=100061