Các quỹ “bắt tay” doanh nghiệp vừa và nhỏ

    4 đăng lạiGốc

    VN có khoảng 300.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những doanh nghiệp này luôn giữ mức tăng trưởng 30%/năm, là tầm ngắm thay thế an toàn của các nhà đầu tư nước ngoài

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/220225.asp