Các quốc gia Caribbe kêu gọi Mỹ bỏ cấm vận Cuba

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Các quốc gia Caribbe hôm qua 8/12 đã kêu gọi Tổng thống mới đắc cử Barack Obama dỡ bỏ cấm vận thương mại đã áp dụng với Cuba trong suốt hơn 4 thập kỷ qua.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/190362