Các quốc đảo Thái Bình Dương kêu gọi hành động khẩn cấp chống biến đổi khí hậu

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    88 liên quanGốc

    Toàn thế giới cần hành động 'khẩn cấp và ngay lập tức' để chống biến đổi khí hậu. Đây là tuyên bố được các lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương đưa ra ngày 14/7, sau khi kết thúc 4 ngày làm việc của Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương lần thứ 51 tại thủ đô Suva của Fiji.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/cac-quoc-dao-thai-binh-duong-keu-goi-hanh-dong-khan-cap-chong-bien-doi-khi-hau-45775.htm