Các phương tiện giao thông 'độc'

Trên đường phố đông đúc người, chàng thanh niên chở theo tủ rất cồng kềnh trên chiếc xe máy.