Các nước nỗ lực giảm gánh nặng giá lương thực tăng cao

    Gốc

    ND - Theo tin nước ngoài, trong bối cảnh giá gạo trên thế giới tiếp tục tăng, nhiều nước áp dụng các biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng lương thực.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120243&sub=82&top=45