Các nước khuyên công dân không đến Thái Lan

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Các quốc gia láng giềng của Thái Lan đang khuyến cáo công dân của họ không đến đất nước chùa Vàng dù đây là thời điểm bắt đầu mùa du lịch.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=112243