Các nhà trường quân đội khai giảng năm học 2008-2009

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Sáng 16-9, Học viện Quốc phòng khai giảng năm học 2008-2009 và Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh khóa 28 với học viên là cán bộ các cơ quan của Đảng, Nhà nước, đoàn thể ở T.Ư, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban, ngành hữu quan ở T.Ư dự.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130979&sub=74&top=41