Các nhà tài trợ cho Việt Nam sắp nhóm họp

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    3 đăng lạiGốc

    QĐND - Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) lần thứ 15 sẽ được tổ chức vào ngày 4 và 5-12 tại Hà Nội. Theo thông tin từ Ngân hàng Thế giới, hội nghị lần này sẽ tập trung vào chủ đề ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tiềm năng tăng trưởng...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.thegioivoivietnam.46576.qdnd