Các nghị sỹ Nga ra nghị quyết chỉ trích Ucraina

    Gốc

    Ngày 2/10, các nghị sỹ Nga đã chỉ trích những chính sách thân Mỹ của Grudia và nhất trí thông qua nghị quyết lên án thái độ "chống dân chủ" tại nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216308/Default.aspx