Các nghị sĩ đảng đối lập phong tỏa Quốc hội

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 26-12, các nghị sĩ đảng Dân chủ đối lập tiếp tục chiếm đóng các phòng làm việc tại Quốc hội nhằm ngăn chặn việc thông qua các dự luật gây tranh cãi, gồm cả Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Mỹ.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/192308