Các nghệ sỹ Mỹ thăm “Con đường gốm sứ” tại Hà Nội

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Các nghệ sĩ tạo hình Mỹ vừa kết thúc chuyến thăm và giao lưu với các nghệ sỹ Việt Nam thực hiện dự án “Con đường gốm sứ” tại Hà Nội vào trung tuần tháng 6 vừa qua.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/171467