Các ngân hàng cổ phần đã bắt đầu giảm lãi suất

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Mới đây nhất, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) đã quyết định giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ cho vay xuất khẩu lãi suất ưu đãi bằng VND giảm từ 0,75 -2% so với trước. Đặc biệt, lãi suất cho vay ngoại tệ giảm mạnh hơn khoảng 2-3% so với mức cũ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=92286