Các mạng di động đã chuẩn bị 3G ra sao?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Để mọi người hiểu rõ hơn về công nghệ 3G mà Việt Nam sẽ ứng dụng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng mở đầu bài phát biểu đã thống nhất cách hiểu về khái niệm 3G.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=62427