Các luật sư vì tù nhân Guantanamo lên án hành động nghe lén của chính phủ Mỹ

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Một luật sư vì các tù nhân Guantanamođã phải đổi điện thoại trong văn phòng của ông ở Washington vì tin chắc là đang bị cài bọ nghe lén. Luật sư khác - đại diện cho nhiều tù nhân - cho biết thỉnh thoảng ông phải nhờ các đồng nghiệp điện thoại tới khách hàng của ông để đánh lạc hướng việc nghe lén của mật vụ Chính phủ Mỹ.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosointepol/2008/5/66391.cand