Các lợi ích kinh tế của Hành động Khí hậu

    VNEWS
    9 liên quanGốc

    Tối 23/4, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh về Khí hậu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng về chủ đề "Các lợi ích kinh tế của Hành động Khí hậu".

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/cac-loi-ich-kinh-te-cua-hanh-dong-khi-hau-209449.htm