Các loại phí, lệ phí nào được miễn?

TT - Sau khi đăng bài "Dân vẫn phải oằn lưng gánh các loại phí” (Tuổi Trẻ 26-3), nhiều bạn đọc đề nghị cung cấp cụ thể danh mục các loại phí. Tuổi Trẻ giới thiệu danh mục các loại phí, lệ phí được miễn theo chỉ thị 24 của Thủ tướng Chính phủ.