Các hồ thủy điện xả nước ba đợt phục vụ sản xuất nông nghiệp

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất lịch xả nước các hồ thủy điện sẽ được thực hiện trong ba đợt. Đợt một từ ngày 17 đến 28-1; đợt hai từ ngày 1 đến 7-2; đợt ba dự kiến từ ngày 12-2.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113779&sub=127&top=39