Các gói kích thích vẫn ra đời dù nhiều nơi sa lầy

Các kế hoạch kích thích kinh tế tại các nước vẫn đang tiếp tục được công bố dù nhiều nơi đã xuất hiện dấu hiệu sa lầy, không thể phát huy được hiệu quả như mong muốn.