Các đơn vị, cá nhân ủng hộ đồng bào bị bão lũ (Qua LĐLĐ TPHCM)

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Báo Sức khỏe và Đời sống: 1.010.455 đồng. Phân viện Công nghiệp Thực phẩm tại TPHCM: 1.000.000 đồng. Công ty Cổ phần In NN-PTNT: 7.500.000 đồng. Sở Nội vụ TPHCM: 11.800.000 đồng.

    Công đoàn khối cơ sở Bộ NN-PTNT: 29.898.798 đồng. Chi nhánh NXB Y học: 500.000 đồng. Công đoàn Viên chức TPHCM: 100.000.000 đồng. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM: 14.000.000 đồng. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh: 8.000.000 đồng. Văn phòng 2 Bộ Y tế: 2.350.000 đồng.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009100911572267p0c1042/cac-don-vi-ca-nhan-ung-ho-dong-bao-bi-bao-lu-qua-ldld-tphcm.htm