Các đối tượng làm việc tại khu kinh tế được giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với các đối tượng làm việc tại khu kinh tế.

    Theo đó, người Việt Nam, người nước ngoài, trực tiếp làm việc tại các khu kinh tế, được giảm 50% số thuế TNCN phải nộp. Cụ thể, số thuế TNCN được miễn của cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương do tổ chức, cá nhân trả tính toán hằng tháng. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo kê khai thì tự tính thuế và nộp vào ngân sách nhà nước hằng quý… Thông tư có hiệu lực từ ngày 24-10 và được áp cho các đối tượng theo quy định kể từ ngày 1-1-2009. Khánh Ly

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/54/219854/